ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

1. Inschrijven

Inschrijven voor cursussen en workshops kan slechts schriftelijk geschieden via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen. Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld. Na inschrijving ontvang u per email een ontvangstbevestiging, hiermee is uw inschrijving definitief.  Deelnemers aan een workshop dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s) of verzorger(s).

2. Betaling

De cursus- of workshopprijs dient minimaal 1 week voor aanvang van de workshop of cursus te zijn voldaan. In overleg kan van deze betalingsvoorwaarde worden afgeweken. Bij niet tijdig betalen vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cursist.

3.  Annulering door deelnemer

Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend per e-mail. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de workshop, cursus of activiteit wordt het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Uw plaats kan in overleg ook door een vervanger worden ingenomen, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Bij het niet aanwezig zijn zonder annuleren wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering door ziekte of bijzondere omstandigheden wordt in overleg uw inschrijving verzet naar een volgende workshop of mag de cursist een vervanger voorstellen. Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar een vergelijkbare activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is.

U kunt zich per e-mail afmelden bij: info@irisschaartfotografie.nl
U kunt telefonisch contact opnemen via: +31 06 44571436

4. Annulering/verplaatsing door Iris Schaart Fotografie

Iris Schaart Fotografie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren. Mocht een workshop worden uitgesteld of niet doorgaan, ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang bericht. Iris Schaart Fotografie is gerechtigd tot uiterlijk één week voor aanvang de datum van de workshop te wijzigen. De deelnemer heeft bij annulering/verplaatsing de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

Iris Schaart Fotografie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de workshop verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de betaalde workshopkosten worden terugbetaald.

Iris Schaart Fotografie behoudt zich het recht voor om de workshop/cursus aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is. Fotoworkshops en praktijklessen die op een buiten lokatie plaatsvinden worden bij slechte weersomstandigheden verzet naar een latere datum, deze wordt zoveel als mogelijk in overleg met de cursist(en) bepaald. Mocht een nieuwe datum voor een buitenles niet uitkomen, dan kan deze les bij een latere groep worden ingehaald.

5. Gebruik lesmateriaal

Het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (deel) van een workshop is niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid

Iris Schaart Fotografie is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel door welke oorzaak dan ook gelden door inschrijving, verval van inschrijving of tijdens deelname aan een workshop.

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en voldoende fit te zijn deel te nemen. Iris Schaart Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende kosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende een workshop of tijdens het transport daarheen, tenzij Iris Schaart Fotografie opzet of grove schuld kan worden verweten. In dit laatste geval, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Door inschrijving voor een workshop, cursus, privéles of activiteit van Iris Schaart Fotografie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Iris Schaart Fotografie te vrijwaren voor aansprakelijkheid.

7. Docent

Iris Schaart Fotografie is te allen tijde gerechtigd gerechtigd een docent of een trainer te vervangen door een andere docent of trainer.

8. Overige

Parkeerkosten en entreekosten (indien van toepassing) en consumpties die buiten het pakket vallen, zijn voor rekening van de deelnemer.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSHOOT

Het resultaat van de foto’s is mede afhankelijk van de emoties van de geportretteerde ten tijde van het maken van de foto’s, de omstandigheden en de weersinvloeden. Hier heeft de fotograaf geen grip op en zal haar uiterste best doen het meest optimale resultaat te behalen. Hierover zijn geen garanties te geven.

Fotografie is een kwestie van persoonlijke smaak en creativiteit. Vooraf kunt u het portfolio van de fotograaf inzien en bekijken hoe de werkwijze is. Indien u een fotosessie afspreekt gaat u akkoord met deze stijl van fotograferen.

Levering
De levering van foto’s op USBin hoge resolutie is 14 werkdagen na de foto-opnames.
De levertijd van nabestelling is afhankelijk van de bestelling. Afdrukken tot 45 x 30 cm worden geleverd binnen 5 werkdagen na betaling. Grotere afdrukken en canvasdoeken kunnen enkele dagen langer duren.

Fotokeuzes en nabestellingen
Uw foto’s worden getoond in een online besloten foto gallery. Via deze gallery kunt u via mail de foto nummers selecteren die u in hoge resoluti eop USB wenst te ontvangen. Via de offerte bent u overee gekomen hoeveel hoge resolutie bestanden u kunt kiezen. Bij een standaard shoot zijn dit er 15. Indien u meer bestanden wenst zijn deze voor een extra van 10 euro per stuk in hoge resolutie bij te bestellen. Voor afdrukken kunt u zelf een printcentrale kiezen og gebruik maken van de online webshop. Indien u specifieke wensen heeft voor afdrukken of digitale beeldbewerking, dient u dit per e-mail aan de fotograaf kenbaar te maken. Nadat u de fotokeus heeft bevestigd, kan er alleen worden afgeweken van de fotokeus tegen betaling van het uurtarief digitale beeldbewerking. Indien er reeds fotobewerkingen zijn gedaan en/of afdrukken zijn gemaakt, dienen de kosten hiervoor volledig te worden voldaan.
Nabestellingen en extra digitale bestanden worden pas geleverd nadat de betaling hiervoor is aantoonbaar is geschied. De betalingstermijn is 14 dagen, hierna wordt de bestelling geannuleerd.

Auteursrecht
Op al mijn foto’s rust auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming kunt u de foto’s niet verspreiden of publiceren. Ik verleen u hierbij toestemming om de foto’s te plaatsen op niet-commerciële sociale websites onder verwaarde dat bij iedere foto naamsvermelding van Iris Schaart en www. irisschaartfotografie.nl wordt vermeld. Bij toestemming voor overige publicatie blijft het recht op bronvermelding bestaan.
U mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan de fotograaf te vragen.

Portretrecht
Op alle foto’s rust portretrecht. Zonder uw schriftelijke toestemming is het mij niet toegestaan uw foto’s te verspreiden of te publiceren. U verleent mij het recht om de foto’s te gebruiken voor plaatsing op websites ter promotie van mijn activiteiten, ten behoeve van wedstrijden, plaatsing in magazines en voor mijn presentatie-albums.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.

Katwijk, 21 juni 2012
Iris Schaart Fotografie